anh-1-15-

Phát triển xanh và bền vững – động lực để Lào Cai  vươn lên dẫn đầu Tây­ Bắc: Bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế

Trong mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế đến năm 2030, tỉnh Lào Cai nhất quán với phương châm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường.

Hoàn thiện mạng lưới quan trắc

Từ năm 2016 đến nay, Lào Cai đã triển khai lắp đặt quan trắc nước thải, khí thải tự động, camera quan sát và thiết bị lấy mẫu tự động cho các nguồn thải tại các khu công nghiệp. Theo báo cáo đến thời điểm hiện tại, cả 3 khu công nghiệp trên địa bàn đã có hệ thống quan trắc tự động, đặc biệt là khu công nghiệp Tằng Loỏng trên 80% tổng lưu lượng nước thải và khí thải đã được quản lý bằng hệ thống quan trắc online.

Bên cạnh đó, ngành tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai đã chủ động xác lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh để tập trung xử lý nhằm khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường.

anh-1-15-.jpg
Lào Cai phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường vì một Lào Cai xanh.

Hằng năm, tỉnh Lào Cai đều ban hành danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường để tập trung xử lý. Đến nay, các cơ sở nằm trong danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành khắc phục ô nhiễm.

Tỉnh Lào Cai đang thực hiện chương trình thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường. Với mục tiêu ngăn ngừa và kiểm soát triệt để các thành phần ô nhiễm dựa vào các hệ thống kiểm soát tự động, chương trình nói trên cũng sẽ triển khai lắp đặt các trạm quan trắc tự động không khí; mở rộng mạng lưới quan trắc nước mặt, nước ngầm; lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước cấp tự động và xây dựng hồ chứa nước để tái sử dụng nước thải sau xử lý…

Ngoài ra, chương trình còn nâng cấp trạm điều hành trung tâm đang vận hành tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật tài nguyên – môi trường theo từng giai đoạn. Trạm đóng vai trò kết nối điều hành quan trắc các thành phần môi trường với nhau như nước thải, khí thải, nước mặt, nước ngầm. Trung tâm sẽ là đầu mối để kết nối vào trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh.

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Lào Cai đã xác định, mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển bền vững đứng đầu Tây Bắc theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, Lào Cai trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Trong Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2023, ông Nguyễn Trọng Hài – Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai đã khẳng định, Lào Cai nghiêm túc thực hiện quan điểm “coi môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững; không phát triển kinh tế bằng mọi giá; không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, đổi mới phương thức quản lý môi trường “từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa”.

Lào Cai sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với hệ thống pháp luật; xây dựng chính sách hạn chế sản xuất, sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt; Triển khai hiệu quả Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025.

Lào Cai sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để cộng đồng, doanh nghiệp, người dân cùng có trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, áp dụng thí điểm và nhân rộng các mô hình hay và hiệu quả về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy, hướng đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Lào Cai sẽ khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Từng bước đổi mới công nghệ sản xuất, xử lý môi trường nhằm tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, kiểm soát và xử lý triệt để chất thải. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh các mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển sinh kế cộng đồng và bảo vệ tài nguyên rừng.

Các cấp, các ngành và các địa phương của Lào Cai đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, cương quyết xử lý, đình chỉ hoạt động cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn quản lý. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng nhằm phát hiện, cung cấp các thông tin về hành vi gây ô nhiễm để xử lý kịp thời.

Các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, chuỗi nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch cùng chung tay trong nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa. Đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan tại địa phương chủ động ngăn ngừa ô nhiễm môi trường bằng các giải pháp như: Ưu tiên bố trí dự án sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp tập trung; không tiếp nhận các dự án tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường; cùng với đó thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép đầu tư; kiên quyết không cho các cơ sở mới chưa có hệ thống xử lý chất thải hoạt động.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu nhận được sự góp sức tích cực của các ngành, các đơn vị trong tỉnh, để cải thiện và giữ gìn môi trường sống ổn định, bền vững cho cộng đồng.

Nguồn:https://baotainguyenmoitruong.vn/phat-trien-xanh-va-ben-vung-dong-luc-de-lao-cai-vuon-len-dan-dau-tay-bac-bao-ve-moi-truong-de-phat-trien-kinh-te-359835.html

Tags: No tags

Comments are closed.